Nu är den här “Svenskarna och Internet 2017” Läs den här

Länk till undersökningen

Användningen av sociala plattformar och nätverk fortsätter att öka. På den övergripande frågan ”Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser?” svarar 81 procent av alla internetanvändare att de minst någon gång gör det. Det är 4 procentenheter fler jämfört med 2016 då 77 procent gjorde det. Ökningen återfinns till stor del bland ”sällananvändarna”, de som uppger att de ”någon gång”, det vill säga mer sällan än varje månad, gjort det. Det var 6 procent som besökte sociala nätverk mer sällan än varje månad 2016 och den andelen ökade till 10 procent 2017.

Det är 56 procent som dagligen använder sociala nätverk. Det är dubbelt så många som 2010 då det var 28 procent. Men det är en liten minskning jämfört med 2016 då det var 58 procent. Huruvida minskningen i daglig användning är ett trendbrott eller ej återstår att se. Minskningen är inte statistiskt säkerställd.

 

Kommentarer inaktiverade.